National Faculty

Abhishek Srivastava, Mumbai
Achal Srivastava, New Delhi
Ajit sowani, Ahmedabad
Ambar Chakravarty, Kolkata
Amitabh Ghosh, Kolkatta
Arabinda Mukherjee, Kolkata
G Arjundas, Chennai
Ashalatha Radhakrishnan, Trivandrum
Ashok Panagariya, Jaipur
Atma Ram Bansal, New Delhi
K Bhanu, Chennai
Bindu Menon, Nellore
Birinder S.Paul, Ludhiana
S K Das, Kolkata
Debashish Chowdhury, New Delhi
Deepu Banerji, Mumbai
Deepak Arjundas, Chennai
Dheeraj Khurana, Chandigarh
Dinesh Nayak, Chennai
Gagandeep Singh, Ludhiana
Gayatri Hattangadi, Mumbai
Geeta Chacko, Vellore
Gopal Krishna Dash, Bengaluru
G Gopinathan, Chennai
Guruprasad Hosurkar, Bengaluru
Hardeep S Malhotra, Lucknow
Hrishikesh Kumar, Kolkata
V Jayakumar, Madurai
Jaydip Ray Choudhary, Hyderabad
Jeyaraj K, Chennai
Jeyraj Pandian, Ludhiana

Joy Desai, Mumbai
Kalyan Bhattacharyya, Kolkata
Kameshwar Prasad, New Delhi
E S Krishnamoorthy, Chennai
R Lakshmi Narsimhan, Chennai
M Madhusudanan, Trivandrum
Mamta Bhushan Singh, New Delhi
Manish Modi, Chandigarh
Manjari Tripathi, New Delhi
Manjit Matharu
Manvir Bhatia, New Delhi
Mathew Alexander, Vellore
Maya Mary Thomas, Vellore
A K Meena, Hyderabad
U Meenakshisundaam, Chennai
M M Mehndiratta, New Delhi
Mina Chandra, New Delhi
U K Misra, Lucknow
Muraleedharan Nair, Trivandrum
J M K Murthy, Hyderabad
A Nalini, Bengaluru
Lt Gen CS Narayanan, Armed Forces
Nirmal Surya, Mumbai
M V Padma Srivastava, New Delhi
R Pazhani, Chennai
M Pradeep, Palakkad
Pramod K Pal, Bengaluru
Pravina Shah, Mumbai
Raghavendra, Bengaluru
Rahul Kulkarni, Pune
Rajesh Benny, Mumbai
V G Ramesh, Chennai

Ramsekhar Menon, Trivandrum
E Ratnavalli, Bengaluru
V Ravi, Bengaluru
Rita Christospher, Bengaluru
Rohit Bhatia, New Delhi
Roop Gursahani , Mumbai
Gp Cpt Salil Gupta, New Delhi
Samitha Panda, New Delhi
Sanjay Pandey, New Delhi
Sanjay Prakash, Vadodra
Satish Khadilkar, Mumbai
Sirish Hastak, Mumbai
Sita Jayalakshmi, Hyderabad
A V Srinivasan, Chennai
Subash Kaul, Hyderabad
Sudesh Prabhakar, Chandigarh
Sudhir Shah, Ahmedabad
Suman Khushwaha, New Delhi
S Suresh, Chennai
Suvarna Alladi, Bengaluru
Tapas Banjerjee, Kolkata
Maj Gen AK Tewari, New Delhi
Thomas Mathew, Bengaluru
Urvashi Shah, Mumbai
D Vasudevan, Chennai
C U Velmurugendran, Chennai
Vinay Goyal, New Delhi
K P Vinayan, Cochin
Vinod Puri, New Delhi
Vivek Lal, Chandigarh
Vrajesh Udani, Mumbai